Inici de les classes cursos extensius i semipresencials 

         -dimecres 26 (grups de dilluns i dimecres)

 -dijous 27 (grups de dimarts i dijous)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 18-19

-Nou alumnat cursos extensius i semipresencials de 1r a 5è:

informació 

Calendari de preinscripció i matrícula:

Llistat d'admesos anglès : Un cop heu comprovat que esteu admesos cal fer la matrícula online

Llistat d'admesos alemany: Un cop heu comprovat que esteu admesos cal fer la matrícula online

Enllaç a l'aplicatiu de preinscripció/matrícula

- Llistat d'espera Alemany

- Llistat d'espera Anglès

- Llistat d'admesos C1 anglès


Nou! Cursos especials  ( Inscripció online a partir de dilluns 17 ):

B2+ Anglès

C1+ Anglès

Preparació Certificat B1 Anglès (només per a alumnes lliures)

Preparació Certificat B2 Anglès(només per a alumnes lliures)

Wir machen weiter (B2+) Alemany


Nou alumnat Pla d'Impuls de l'Anglès (5è i C1 només per a docents)

                         informació

                        calendari de preinscripició i matrícula:

                             

Nou alumnat de C1 anglès: 

Informació 

Calendari de preinscripció i matrícula

Consulta Convocatòria prova ordenació C1. Recordeu portar el certificat que acredita el vostre nivell de B2.

Llistat d'admesos C1 anglès

Lliures:

                      Proves lliures per a la obtenció de certificats i títols


Curs 2018-19 

Horaris Anglès curs 2018-19 i llibres de text

Horaris Alemany curs 2018-19i llibres de text 

Calendari escolar 18-19

Informació sobre la matrícula d'alumnes del PIA (exclusiu per a docents)Enllaç a la matrícula online. 

Informació sobre la matrícula d'alumnes propisEnllaç a la matrícula online.

Places vacants per al curs 18-19 


 Preus:


Beques:


 Nova normativa BOE

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT