Un munt d'activitats en alemany

 

Els Secrets  del bar i l'art  d'en  Gabriel

Atenció: del dilluns 10 al divendres 14 de desembre no hi haurà atenció al púbic de Secretaria. Disculpeu les molèsties. 

Atenció: Classes de conversa organitzades per l’Associació d’Alumnes: apunta’t aquí


Nou! Cursos especials  ( Inscripció online ):

B2+ Anglès

C1+ Anglès (curs tancat)

Preparació Certificat B1 Anglès (només per a alumnes lliures) (curs tancat)

Preparació Certificat B2 Anglès(només per a alumnes lliures)

Wir machen weiter (B2+) Alemany


Lliures:

                      Proves lliures per a la obtenció de certificats i títols


Curs 2018-19 

Horaris Anglès curs 2018-19 i llibres de text

Horaris Alemany curs 2018-19i llibres de text 

Calendari escolar 18-19


 Preus:


Beques:


Nova normativa BOE

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT