Curs 2017-18


 Alumnes lliures:

proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats

  • Inscripció: del 27 de novembre a l'1 de desembre de 2017

Queden places dels cursos ordinaris de 1r d'alemany (a tots els horaris).

Cursos especials: 

Per als cursos especials no hi ha sorteig, les preinscripcions es realitzen per ordre de sol·licitud a partir del 15 de setembre.

Nous cursos especials: 


 Calendari del curs

 Llibres de text:

 Horaris de cursos:

  Preus:

 Beques:

 

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

We have 45 guests and no members online

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT