Els Secrets  del bar i l'art  de'n  Gabriel

Inscripcions als cursos especials:

  1. Wir machen weiter
  2. B2+ anglès
  3. C1+ anglès tancat
  4. Prep al B1 tancat 
  5. Prep al B2 anglès 
  6. Intensius Estiu 2019: (pendent)

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019

 

SETEMBRE

26 Inici de l’activitat lectiva (grups de dilluns i dimecres)

27 Inici de l’activitat lectiva (grups de dimarts i dijous)

30 Inici període sol·licitud canvi horari o renúncia

 

OCTUBRE

11 Últim dia per sol·licitar canvi d’horari

12 Dia de la Hispanitat (divendres, no hi ha classe)

24 Elecció de delegats de classe (grups dilluns i dimecres)

25 Elecció de delegats de classe (grups dimarts i dijous)

NOVEMBRE

1   Festa de Tots Sants (dijous, no hi ha classe)

2   Dia de lliure disposició (divendres)

30 Últim dia per sol·licitar renúncia

 

DESEMBRE

6   Dia de la Constitució (dijous, no hi ha classe)

7   Dia de lliure disposició (divendres)

19 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

20 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

 

GENER

8   Inici classes (grups de dimarts i dijous)

9   Inici classes (grups de dilluns i dimecres)

 

FEBRER

4   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

MARÇ

4   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

ABRIL

10 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

11 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

23 Inici de classe (grups de dimarts i dijous)

24 Inici de classe (grups de dilluns i dimecres)

 

MAIG

1   Dia Internacional del Treball (dimecres, no hi ha classe)

14 Últim dia lectiu del curs (grups de dimarts i dijous)

15 Últim dia lectiu del curs (grups de dilluns i dimecres)

 31 Dia festiu local / l’Ascensió (divendres)

Els exàmens de certificat de nivell C1 es realitzaran a finals de maig segons el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament.

 

JUNY

Els exàmens de certificat de 3r, 5è es realitzaran durant el mes de juny segons el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT