Calendari de matrícula d’antics alumnes PIA

curs 2018-2019  JULIOL 2018

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a l’Escola Oficial d’Idiomes Vallès Oriental l’alumne haurà fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES

Dilluns 2 de juliol

ACCÉS AL NIVELL C1

ACCÉS A 4t i 5è

Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 75-100 punts.

Alumnes 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A

Dimarts 3 de juliol.


Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 65-74.99 punts.


Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA  o NO PRESENTAT/DA.


Dimecres 4 de juliol.


Alumnes de C1 del curs 2017-18  NO PRESENTAT/ADA, NO QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A  o que van fer RENÚNCIA de matrícula


Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que van fer RENÚNCIA de matrícula.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoivallesoriental.com  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.


Els alumnes repetidors hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic de segona matrícula. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT