PLACES VACANTS PER AL CURS 18-19

 

ALEMANY

 

NIVELL HORARI PLACES
1r Dilluns i dimecres 16:00 a 18:30 29
1r Dilluns i dimecres 18:30 a 21:00 29
1r semipresencial Dimarts i dijous 16:00 a 18:30 30
2n Dilluns i dimecres 16:00 a 18:30 17
2n Dilluns i dimecres 18:30 a 21:00 16
3r Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 21
3r Dimarts i dijous 18:30 a 21:00 24
4t Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00 14
5è semipresencial Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00 25

 

 

ANGLÈS

 

NIVELL HORARI PLACES
1r Dilluns i dimecres 16:00 a 18:30 24
2n Dimarts i dijous 16:00 a 18:30 17
2n Dimarts i dijous 18:30 a 21:00 17
3r semipresencial Dilluns i dimecres 18:30 a 21:00 23
3r Dimarts i dijous 16:00 a 18:30 complet
3r Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00 4
4t semipresencial Dilluns i dimecres 18:30 a 21:00 13
4t Dimarts i dijous 16:00 a 18:30 15
4t Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00 14
5è semipresencial Dilluns i dimecres 18:30 a 21:00 

5 (11 per a docents de PIA)

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 4 (3 per a docents de PIA)
Dimarts i dijous 18:30 a 21:00 complet (1 per a docents de PIA)
C1 semipresencial Dilluns i dimecres 16:00 a 18:30 30 
C1 Dilluns i dimecres 19:00 a 21:00  28
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT