Prova ordenació anglès C1

 

Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DE LA PROVA
103 53123422T DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
194 47920606Z DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
492 52153744W DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
582 47815482T DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
861 49362506K DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
958 74651049H DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
1057 21762934N DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
1378 47810816A DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
1569 36530987H DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
1930 48172559W DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2200 36532101M DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2424 33928114D DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2478 48168021H DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2570 71301764Q DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2650 49321950Z DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2652 52155776X DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
2947 48172574V DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
3003 48169852D DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
3020 47805739D DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
3117 44985076C DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
3418 47708780H DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
3482 47813051F DIVENDRES 14, a les 17h. aula 1.1
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT