claustre confinat reunió de treball divendres 20 de març 2020

Continuem amb vosaltres! Som-hi!    Ajudem-nos i no perdem el fil

Curs 2019-20:

Informació referent al Covid-19 (coronavirus)

  1. per a comunicar un contagi d'un membre de la comunitat de l'EOI del vallès Oriental
  2. per a continuar aprenent: aneu als vostres classrooms

Alumnes lliures:


 

Preus:


Beques:


 

En el cas de ser alumne o treballador o persona que ha estat a l'EOI i hagi estat contagiat amb el Covid-19 (coronavirus) envieu un email al correu de l'escola: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA DELS SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ EN REFERÈNCIA AMB L’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN LES NOSTRES DEPENDÈNCIES

Atesa la situació provocada pel Coronavirus SARS-Cov-2 i la decisió de tancar els centres educatius durant un període determinat, us preguem que comuniqueu al personal docent i del PAS del vostre centre, que la Unitat d’Informació i Registre d’aquests Serveis Territorials prioritzarà l’atenció presencial i el registre de sol·licituds i documentació només d’aquells supòsits que es considerin de tramitació urgent, imprescindible i inajornable.  

Us recordem que també es pot presentar documentació mitjançant el registre electrònic de la Generalitat des de la seu electrònica a la qual podeu accedir des de l’enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Per a la resta de documentació i gestions, caldrà que es prioritzi l’atenció telefònica i digital en els portals telemàtics i correus corporatius habilitats al respecte.   

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració,