Resultat enquesta final de curs:

  • Un 81.2 % dels alumnes recomanen l'aprenentatge online
  • Un 89.8 % dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb les classes online
  • Un 94.7 % dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb les videoconferències setmanals
 

 Horaris d'atenció telemàtica

mes de Juliol 2020

Dilluns, dimecres i divendres matins de 10 a 13

Dimarts i dijous tardes de 16:00 a 19:00

Per email: eoivallesoriental@xtec.cat

       Per telèfon: 621 344 113

 Atenció presencial

només amb cita prèvia

 Podeu demanar cita prèvia:

Via email: eoivallesoriental@xtec.cat

Via whatsapp: 621 344 113

 

 Preus:


Beques:

NOTA DELS SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ EN REFERÈNCIA AMB L’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN LES NOSTRES DEPENDÈNCIES

 

 

Atesa la situació provocada pel Coronavirus SARS-Cov-2 i la decisió de tancar els centres educatius durant un període determinat, us preguem que comuniqueu al personal docent i del PAS del vostre centre, que la Unitat d’Informació i Registre d’aquests Serveis Territorials prioritzarà l’atenció presencial i el registre de sol·licituds i documentació només d’aquells supòsits que es considerin de tramitació urgent, imprescindible i inajornable.  

 

Us recordem que també es pot presentar documentació mitjançant el registre electrònic de la Generalitat des de la seu electrònica a la qual podeu accedir des de l’enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  

Per a la resta de documentació i gestions, caldrà que es prioritzi l’atenció telefònica i digital en els portals telemàtics i correus corporatius habilitats al respecte.   

 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració,