calendar icon 

 CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020 

 


 SETEMBRE

25 Inici de l’activitat lectiva (grups de dilluns i dimecres)

26 Inici de l’activitat lectiva (grups de dimarts i dijous)

30 Inici període sol·licitud canvi horari o renúncia

 

OCTUBRE

4   Últim dia per demanar anul·lació de matrícula i retorn de taxes 

11 Últim dia per sol·licitar canvi d’horari

23 Elecció de delegats de classe (grups dilluns i dimecres)

24 Elecció de delegats de classe (grups dimarts i dijous)

31 Dia de lliure elecció (dijous)

 

NOVEMBRE

1   Festa de Tots Sants (divendres)

29 Últim dia per sol·licitar renúncia

 

DESEMBRE

5  Dia de lliure disposició (dijous, no hi ha classe)

6  Dia de la Constitució (divendres)

18 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

19 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

 

GENER

8   Inici classes (grups de dilluns i dimecres)

9   Inici classes (grups de dimarts i dijous)

 

FEBRER

24   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

MARÇ

16   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

ABRIL

1 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

2 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

14 Inici de classe (grups de dimarts i dijous)

15 Inici de classe (grups de dilluns i dimecres)

 

MAIG

1   Dia Internacional del Treball (divendres, no hi ha classe)

13 Últim dia lectiu del curs (grups de dilluns i dimecres)

14 Últim dia lectiu del curs (grups de dimarts i dijous)

22 Dia festiu local / l’Ascensió (divendres)

 

EXÀMENS DE CERTIFICAT

Els exàmens de certificat de 3r (B1) , 5è (B2) i C1 es realitzaran durant els mesos de maig i juny segons el calendari marcat pel Departament d’Educació.

calendar icon 

 CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-2021 

 

 

SETEMBRE

28 Inici de l’activitat lectiva (grups de dilluns i dimecres)

29 Inici de l’activitat lectiva (grups de dimarts i dijous)

30 Inici període sol·licitud canvi horari o renúncia

 

OCTUBRE

4  Últim dia per demanar anul·lació de matrícula i retorn de taxes (divendres)

9  Últim dia per sol·licitar canvi d’horari (divendres)

12 Dia de la Hispanitat (dilluns)

28 Elecció de delegats de classe (dimecres, grups dilluns i dimecres)

29 Elecció de delegats de classe (dijous, grups dimarts i dijous)

30 Dia de lliure elecció (divendres)

 

NOVEMBRE

29 Últim dia per sol·licitar renúncia (diumenge)

 

DESEMBRE

7  Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

8  Dia de la Inmaculada Concepció (dimarts, no hi ha classe)

17 Últim dia de classe (dijous, grups de dimarts i dijous)

21 Últim dia de classe (dilluns, grups de dilluns i dimecres)

 

GENER

11  Inici classes (dilluns, grups de dilluns i dimecres)

12  Inici classes (dimarts, grups de dimarts i dijous)

 

FEBRER

15 Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

MARÇ

24 Últim dia de classe (dimecres, grups de dilluns i i dimecres) 

25 Últim dia de classe (dijous, grups de dimarts i dijous)

 

ABRIL

6 Inici de classe (dimarts, grups de dimarts i dijous)

7 Inici de classe (dimecres, grups de dilluns i dimecres)

30 Dia de lliure disposició (divendres)

 

MAIG

14 Festa local, dia de l’Ascensió (divendres, no hi ha classe)

18 Últim dia lectiu del curs (dimarts, grups de dimarts i dijous)

19 Últim dia lectiu del curs (dimecres, grups de dilluns i dimecres)

 

EXÀMENS DE CERTIFICAT

Els exàmens de certificat de 3r (B1), 5è (B2) i C1 es realitzaran durant els mesos de maig i juny segons el calendari marcat pel Departament d’Educació.

Preguntes freqüents sobre l'EOI Vallès Oriental

 

 

Quins cursos s'imparteixen?

El pla d'estudis s'estructura en 6 cursos:

- Nivell bàsic A2:                 1r i 2n curs (A1 i A2)

- Nivell intermedi B1:           3r curs (B1)

- Nivell intermedi B2:           4t i 5è curs (B2)

- Nivell C1                            6è (C1) 

Aquests cursos es corresponen als següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

-       1er curs:           A1                    - 3er curs:         B1

-       2on curs:          A2                    - 4rt curs:          B2.1         - 5è curs:          B2.2           6è:     C1

 

Quina durada tenen els cursos?

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Es comença a mitjans de setembre i s'acaba a mitjans de maig.

 

Quins horaris tenen els cursos?

Els cursos són de 4h i 40 minuts hores a la setmana repartides en dos dies: o bé dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous. Tots els cursos són de tarda i es distribueixen en dues franges: la primera franja de la tarda de les 16 a les 18:20h i la segona franja de les 18:30 a les 20:50h.

 

Què s'aprèn en un curs d'idiomes?

Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, es treballen les cinc competències lingüístiques: la comprensió escrita, la comprensió oral, l'expressió escrita, l'expressió oral i l'ús de la llengua (gramàtica i vocabulari).

Al mateix temps, es treballa per a que l'alumne desenvolupi una actitud positiva i d'autonomia cap al procés d'aprenentatge de la llengua.

Cada curs disposa d'una plataforma virtual d'aprenentatge, anomenada Google classroom, on es poden fer exercicis complementaris, participar en fòrums, crear una wiki, etc...

 

Quines instal·lacions hi ha a la EOI Vallès Oriental?

L'EOI Vallès Oriental disposa d'una biblioteca i una sala d'estudis (planta baixa) per tal que l'alumnat pugui estudiar, fer els deures, consultar material, llegir i agafar material de préstec.

També hi ha servei de bar, que sovint funciona com a punt de trobada social entre alumnes, professors i altra gent de la casa.

A més a més, tenim a disposició tres sales d'informàtica (primera planta) on els alumnes poden treballar individualment, en parelles o en grups, les diferents competències lingüístiques i fer recerca a la xarxa, però sobretot és una eina molt útil per a la comprensió oral.

A secretaria (segona planta) podeu fer les vostres consultes administratives i a consergeria (segona planta) us informen de qüestions generals organitzatives.

A la sala d'actes (planta baixa) s'hi poden fer diverses activitats: des d'una festa de Nadal, fins a la projecció d'una pel·lícula, una xerrada amb un/a conferenciant, obres de teatre, mini-concerts, balls, cloenda de fi de curs, etc...

El departament d'anglès es troba a la primera planta i el departament d'alemany a la segona.

 

S'organitzen activitats culturals a l'EOI?

Sí, a les EOI s'organitzen activitats culturals durant el curs amb la finalitat d'enriquir el bagatge cultural de l'alumnat, sovint a través de les experiències d'un parlant de la llengua objecte. La majoria d'activitats culturals s'organitzen des del departament d'alemany o d'anglès i s'integren dins de l'aula. 

A més a més, l'escola disposa d'uns vals de cinema que els alumnes poden recollir a secretaria, per tal que gaudeixin de sessions de cinema en versió original a l'Associació Cultural de Granollers.

A partir del 2012, comptem amb l'Associació d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'EOI Vallès Oriental. Aquesta associació també organitza activitats culturals i grups de conversa.

 

Com s'avalua a l'alumne?

Cal diferenciar entre dos tipus de cursos: per una banda, els cursos de 1er, 2on i 4rt i, per altra banda, els cursos de 3r, 5è i de C1.

En els cursos de primer (A1), segon (A2) i quart (B.2.1) es fa avaluació contínua. Això vol dir que l'alumne, al llarg del curs, realitza una sèrie de tasques i de tests de llengua en les cinc competències: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i ús de la  llengua (gramàtica i vocabulari). Hi ha un intercanvi d'informació mitjançant tutories entre l'estudiant i el professor, que permet a l'alumne entendre i fer-se seu el procés d'aprenentatge de la llengua. A més a més, cal que l'alumne assisteixi a un mínim del 65% de les hores de classe. L'alumne que no aprova per avaluació contínua no pot presentar-se a l'examen final.Aquells alumnes que no hagin assistit a com a mínim el 65% de les classes hauran de presentar-se a l'examen final que tindrà lloc un cop acabades les classes. Aquest examen final tindrà un valor del 100% de la nota.

Els alumnes de tercer (B1), cinquè (B2.2) i sisè (C1) també fan una sèrie de tasques i test de llengua durant tot el curs, així com també poden fer tutories. A diferència dels altres cursos, però, al juny fan un examen per a obtenir el Certificat de Nivell Intermedi  B1 (a finals del curs de tercer) , el Certificat de Nivell Intermedi B2 (a finals del curs de cinquè)  i el Certificat de Nivell de C1 (a finals del curs de 6è o C1).

 

Podeu consultar mostres de les proves a la web aquí

Per a d'altres preguntes, podeu consultar la nostra pàgina web:

www.eoivallesoriental.com

Pots contactar amb nosaltres d'aquestes maneres:

  • Per telèfon:  93 870 46 61
  • Per e-mail: eoivallesoriental@xtec.cat
Edifici Centre Vallès, Escola Oficial d'Idiomes Vallès Oriental
Carrer Veneçuela 86 (abans Puig de les Forques 2-4)
08402 Granollers (BCN)
Com s'hi arriba amb bus: Línia 1 (parada del tanatori)  

Aquesta és la secció de la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental.

Aquí podràs consultar els horaris d'atenció al públic. També hi pots trobar telèfons i adreces de correu electrònic per posar-te en contacte amb l'Escola Oficial d'Idiomes.

IMG 0700-2