Web de l'Associació Alumnes: http://aaeoivo.cat/


AAAiAEOIVO. 419 socis ens avalen!!

Fest-te soci, gaudiràs de molts avantatges: biblioteca, activitats culturals, cursos de conversa, teatre, ...

Més info


 NOVETAT!!. Fi de curs al teatre


Planificació activitats curs 2016/17

Consulta la planificació d'activitats a la nostra pàgina web: http://aaeoivo.cat/activitats/


Fes-te soci/a

Només poden ser membres de l’associació els alumnes que estiguin matriculats en l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental i els ex-alumnes que hagin estat matriculats en el centre els darrers anys.

Si actualment estàs matriculat en l'EOI del Vallès Oriental, omple aquest formulari: http://aaeoivo.cat/inscripcions/validate.php
 
Si actualment no estàs matriculat en l'EOI del Vallès Oriental, però has estudiat en aquesta escola durant algun dels darrers cursos escolars i vols fer-te soci/a, consulta la nostra web: http://aaeoivo.cat/inscripcions/validate2.php

 L’Associació d’Alumnes de l’EOI del Vallès Oriental es va crear l'any 2012. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre amb una vocació inequivoca de col·laborar amb l'escola en l'organització i planificació d'activitats que puguin complementar els serveis culturals i educatius que ofereix el centre.

La Junta de l'Associació es va renovar el dia 1 de febrer de 2017 i actualment està formada per:

  • Presidenta: Alícia Pérez de la Calle
  • Vice Presidenta: Esther Granero Olmo
  • Secretaria: Yanina Bertagno Erneta
  • Tresorer: Adolfo Caviedes Vicente
  • Vocal: Jordi Vera Duran
  • Vocal: Adrià Tous Rodríguez
  • Vocal: Núria Carbó Pujol
  • Vocal: Mercedes Giselle Vigil Mamani
  • Vocal: Marta Bonet Sánchez

Els fins d’aquesta associació són els següents (art 2 dels Estatuts):
a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la situació dels antics alumnes i alumnes del centre, i poder-ne expressar l’opinió i el criteri.
b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels antics alumnes i alumnes, en especial dels assenyalats en l’article 6 de la Llei orgànica del dret a l’educació.
c) Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en els treballs educatius que formen part del projecte educatiu de l’associació, és a dir, l’aprofundiment dels coneixements de les llengües estudiades a l’EOI com també en les activitats complementàries i extraescolars que puguin programar i organitzar el Consell Escolar i la direcció del Centre.
d) Promoure la informació i la participació dels antics alumnes i alumnes en el Consell Escolar i en els diversos òrgans consultius i de participació establerts per la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars de Catalunya.
e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.
f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’ antics alumnes i alumnes, com també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
g) Promoure activitats encaminades a millorar l'aprenentatge dels idiomes dels alumnes i antics alumnes del centre.

Web de l'Associació Alumnes: http://aaeoivo.cat/

Email: info.associacio@eoivallesoriental.net

We have 51 guests and no members online

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT