A l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental s'imparteixen primer, segon, tercer, quart i cinquè curs de llengua alemanya.

Les classes són de cinc hores setmanals, dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). 

També s'ofereix el curs monogràfic de B2+. En aquest cas, les classes són de dues hores i mitja un dia a la setmana.

 Ostern März 2018

Ostereier 3 3

       Sankt Martin November 2017

Sankt Martin 3

 

 

 

Cap del Departament d'Alemany : Marianne Schiffels
e-mail: alemany@eoivallesoriental.net

Equip docent: Cristina Galbany, Cristina Fischer, Pilar Gómez i Marianne Schiffels

     
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT