HORARIS ANGLÈS CURS 2019-2020

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2019-2020 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars.

  dilluns dimecres dimarts dijous

1r A

(Atenció: aquest curs és un 1r avançat

i no es comença de zero)

  16:00 -18:30  16:00 -18:30 
2n A  16:00 -18:30  16:00 -18:30   
2n B   18:30 -21:00  18:30 - 21:00  
3r A  16:00 - 18:30 16:00 - 18:30
3r B  18:30 - 21:00 18:30 - 21:00
3r C semipresencial * 16:00 -18:30

presencial octubre 

i puntualment

4t A 16:00 - 18:30 16:00 - 18:30
4r B 18:30 - 21:00 18:30 - 21:00
4t C semipresencial *

presencial octubre 

i puntualment

18.30-21.00

5è A 

16:00 - 18:30
16:00 - 18:30

5è B 

 

  18:30 - 21:00  18:30 - 21:00 
5è C Semipresencial  18:30 - 21:00  

presencial octubre 

i puntualment

   
C1       16:00 - 18:30 16:00 - 18:30 
C1 Semipresencial *  

presencial octubre 

i puntualment

18:30 - 21:00 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online.

Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

    • L’assistència a una classe de 2,5 hores setmanals al centre.
    • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2,5 hores setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).
    • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2,5 hores setmanals de treball individual online), ja sigui per realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un.

Pel que fa als drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

 

 Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis.

Enllaç per a fer la matrícula

 

English listenings

  1. BBC Radio4 shortcuts feb 21st. Dr Ahmad Terkawi
  2. Couch
  3. Radiolab
  4. more to come...