HORARIS ALEMANY CURS 2019-2020

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2019-2020 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars.

  dilluns dimecres dimarts dijous
1er A 16:00 - 18:30 16:00 - 18:30    
1er B 18:30 - 21:00 18:30 - 21:00    

1er C Semipresencial *

    16:00 - 18:30

 presencial octubre

i puntualment

2on A semipresenciall* 16:00 - 18:30

 presencial octubre

i puntualment

   
2on B 18:30 - 21:00 18:30 - 21:00    
3er A     16:00 - 18:30 16:00 - 18:30
3er B     18:30 - 21:00  18:30 - 21:00
4rt B     18:30 - 21:00 18:30 - 21:00
5è B Semipresencial *        18:30 - 21:00

 presencial octubre

i puntualment

 

* En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

 • L’assistència a una classe de 2,5 hores setmanals al centre.

 • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2,5 hores setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).

 • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2,5 hores setmanals de treball individual online), ja sigui per a realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

 •  Nota: 2n alemany semipresencial / presencial:

 • (1) 1era opció: modalitat semipresencial, classe DLL 16.00 a 18.30 i DX online
  (2) 2ona opció: modalitat presencial: classe DLL 16.00 a 18.30 i DX de 18.30 a 21.00.
   
  Nota: Us podeu apuntar a l'opció semipresencial i més endavant passar a l'opció presencial si així ho preferiu o viceversa. 
   El 1r dia de classe s'explicarà com funcionarà aquest curs.

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un.

Pel que fa als drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Segons un estudi realitzat pel Departament d'Educació els resultats d'aprofitament i nota dels alumnes de semipresencial son iguals als obtinguts pels alumnes dels cursos presencials

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

 

Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis

Enllaç per a fer la matrícula