Sol·licitud de Certificats:

  • Certificats de Nivell Bàsic A2 i Nivell Intermedi B1 de juny de 2021: es poden recollir presencialment a partir d’octubre de 2021
  • Títols del nivell B2 i C1 de juny 2021: es pot fer el tràmit de sol·licitud d’expedició de títol i pagament a partir d’octubre de 2021 des del web de l’escola 
  • En el cas que sigui molt urgent, es pot enviar correu electrònic a l’escola i es farà un document acreditatiu del nivell amb segell de l’escola i signatura electrònica del director.