Aquests són els horaris d'atenció al públic de la Secretaria i de la Consergeria de l'Escola

 

 

Setmana del dos al sis de Setembre de 2019:

- De dilluns a divendres: de 10 a 14 h

 Del sis de Setmebre al 22 de Desembre:

 - De dilluns a dijous: de 16 a 20 h i els divendres de 10 a 14h