Tests de Nivell d'Alemany, aula 1.6

Podeu venir el dilluns 07/09  o el dimarts 08/09

Els tests comencen a les 16:00 i a les 18:30 qualsevol dels dos dies indicats

 

Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
341 47812393Q
1011 52155013Y
1488 49485423A
2193 47942243P
3182 47818225Y
5528 49991634F
11141 47111716B
12389 48031438D
12893 47702041H
14775 49991426Y
14984 43515975K
15476 47922602D
16411 54166094J
16495 21783783T
16613 47971153F
16945 53124350P
18061 49360250L
19263 48169292R
21366 34745676J
22649 50595493R
24420 39437325F
24623 39415526N
24803 20569718J

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ANGLÈS
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

NÚMERO DE SORTEIG TEST DE NIVELL: 1083
Hora: a les 17 h
Duració aproximada del test : 1h 30 minuts part escrita ( + entrevista oral a partir del nivell B1 per ordre d'acabament del test) 

 

Nº PREINSCRIPCIÓ NOM DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
237 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 49643601X
291 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48168120W
298 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 Y0258066C
575 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 52169614W
698 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48169834Z
747 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 34762114Y
793 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47919510E
971 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47919447M
1306 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 53214930Z
1527 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47649933M
1712 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 38139235Z
1925 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 52152403H
1999 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47809015L
2019 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 39673837X
2044 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47808887Y
2187 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48218904W
2339 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 38847513F
2405 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47972701Z
2513 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48249084Y
2534 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 73214801M
2537 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48168917V
2628 DILLUNS 7/09AULA 1.2 47927511L
3110 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 38825775G
3352 DILLUNS 7/09AULA 1.2 44980695D
3555 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 53127325Q
3562 DILLUNS 7/09AULA 1.2 44008610L
3708 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48105044S
3728 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47976922A
4298 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 43418801E
4308 DILLUNS 7/09AULA 1.2 52148957E
4401 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47920999Q
4462 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47918165B
4509 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 52196046F
4785 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 43448169L
5088 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48032181Q
5258 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 46599471E
5342 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47814190L

  

5396 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47978710C
5752 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 46675902R
5927 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43693451Y
5968 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 79279632N
6468 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 54813567J
6675 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 49361609K
6992 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47809861Z
7069 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 44016540Z
7087 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47974504T
7279 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47971828S
7525 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 38821618X
7897 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 48171300P
8202 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43638571G
8210 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47975901V
8278 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43552985R
8524 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 46163309D
8638 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47813678J
8822 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 48171779G
8834 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 34739346P
8844 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 43397556Y
8862 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47920935K
8865 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 34741808D
8872 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48175532P
9048 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46524681M
9083 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 23930319S
9135 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 38839203T
9434 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46240736H
9501 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47815461W
9642 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 40362089X
9720 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 39966997N
9998 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 39411584A
10000 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 53652565M
10101 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47732556N
10111 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48606860V
10168 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46716051S
10343 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47976192D
10616 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47805597M
10697 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48170407N
10925 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 52158547K
11031 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 20006039H
11119 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47111716B
11203 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47977278Z
11245 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47970770S
11427 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 49806785D
11661 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 39946251N
11671 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 07261947L
11872 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 48249574J
11884 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 33931047K
11925 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47977012R
11960 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 Y3530724P
12000 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 52150677V
12041 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 40993787J
12340 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 49806388A
12387 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47806360D
12819 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 40356221F
12897 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 44996399G
12944 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 38809622C
13372 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 43436604T
13526 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 38825749R
13617 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 53121737V
13666 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47818368B
13780 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 38138412L
13824 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52161673L
13868 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47978782T
14001 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 79280439Z
14089 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 50595493R
14490 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52162476V
15884 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52163813C
16038 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52167191V
16042 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46721135Q
16129 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47811016L
16149 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 77317984B
16225 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 49361110M
16259 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46145174K
16363 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 49642732S
16387 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 53328258K
16812 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46571013S
16895 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46570444K
17162 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 49642312D
17296 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53126460W
17308 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 36903787B
17381 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 77303774S
17451 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 49643392P
17546 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 38445995T
17588 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 24489907J
17683 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 77620868P
17710 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53125943Z
17745 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 44992363Q
17779 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53293075M
17923 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 23897692W
17936 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 48235620C
17961 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 38849082N
18015 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 47812824X
18030 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46545252Z
18053 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 21763920D
18125 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46739314W
18739 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 79270624C
18825 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 40998058Y
18835 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 45932389D
19278 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48169292R
19505 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 20554450V
19527 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47972935H
20254 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47978791D
20306 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 52159042X
20429 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 77677144A
20702 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 53967520K
20955 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48171268E
21087 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48267682C
21486 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 43544793C
21493 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 49361414X
21731 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47965334F
21859 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 46220930S
22003 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48176750F
22298 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 54325900S
22574 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 54928016Z
22823 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 49993056A
23032 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47920436M
23194 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 34798238C
23588 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48171052J
23619 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48173619G
23631 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47703628H
23632 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 71146253P
23844 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 52167840E
24508 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47974010N
24881 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 49716486P
25183 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48167810Z
25418 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 79272997R
25428 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47958450T
25509 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47976191P
25550 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 53128019C

Matrícula d'actualització de coneixements

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.
Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ALEMANY
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

Quin dia em toca fer el test de nivell d'alemany?

Podeu escollir venir dilluns 09/09 o dimarts 10/09, no cal que aviseu

Quanta estona dura el test de nivell d’alemany?

de les 17:00 a les 18:30 es farà la prova escrita
de les 18:30 fins a les 20:00 es realitzarà prova oral a alumnes amb nivell igual o superior a 2n

Què cal portar per a fer el test de nivell?

Cal que porteu el vostre DNI.

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ALEMANY
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS
 
Quin dia em toca fer el test de nivell d'alemany?
Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
216 52147764W
935 23843235D
4817 79274095H
5235 44894903F
5349 53129636G
5479 47973855H
5775 48177224K
8828 48173107K
9698 47970242Q
10086 77605497R
11710 47979908E
12636 25371327G
13169 02741012X
13923 49363745H
13990 53652165L
16249 39417158B
18674 47703530N
19129 54038654Q
21857 47805972N
23866 48167407W
24884 52169030Q
25772 47921374T
26128 49644915J
26156 43626791T
26293 48094541T
27607 47811523C
27775 43510166P
30941 46256515L
32399 48249124T
32710 33942826R
35826 48168623E
36258 43424122F
36323 46137422C
37704 47819802L
38752 47918839H

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ANGLÈS
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

NÚMERO DE SORTEIG TEST DE NIVELL: 18175

Quanta estona dura el test de nivell d’anglès?

de les 17:00 a les 18:30 es farà la prova escrita
de les 18:30 a les 19:00 el professorat farà les correccions
de les 19:00 a les 20:30 es procedirà a la part oral per a l’alumnat amb un nivell igual o superior a B1.

Cal que porteu el vostre DNI.

  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
1 402 Y6066673T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
2 758 48249888M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
3 963 47975263T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
4 965 38845934S DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
5 1050 Y6320088R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
6 1197 46237665Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
7 1356 43568545J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
8 1511 47810199F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
9 1589 77621297T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
10 1638 46647844A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
11 2247 47700496Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
12 2362 43518835Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
13 2560 47810311G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
14 2573 33938336L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
15 2594 47805908V DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
16 3133 38842851Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
17 3137 48170168A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
18 3156 47793270Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
19 3182 47811600M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
20 3361 47979360A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
21 3570 38111161T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
22 3571 48171201R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
23 3582 52152763X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
24 4237 47708023C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
25 4373 47974420P DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
26 4386 49806985W DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
27 4875 36568870C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
28 4902 39967567F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
29 4954 47130515L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
30 5013 Y1235955H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
31 5208 52177609Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
32 5269 46685708D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
33 5326 53129636G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
34 5654 39333326Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
35 6204 48179266Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
36 6390 47815036Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
37 6627 52141529T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
38 6980 Y4585698H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
39 7003 38832622C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
40 7107 47817700X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
41 7292 47611583L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
42 7706 47808122T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
43 8201 46948159F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
44 8254 79282941D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
45 8594 77317976A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
46 8658 47810340X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
47 8733 47818377C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
48 8878 47599705D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
49 9672 77297631J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
50 9710 47813148N DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
51 10337 53120335H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
52 10564 49362690K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
53 11310 36530873L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
54 11415 36573573P DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
55 11421 36580223B DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
56 11511 52595502E DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
57 11664 47971646V DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
58 12011 47805077Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
59 12064 47112971R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
60 12345 39479680L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
61 12462 47709337T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
62 12509 47975900Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
63 12715 25371327G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
64 12856 41533361F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
65 12867 43692229A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
66 13208 02741012X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
67 13371 48173689M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
68 13602 43689740K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
69 13628 47975353K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
70 13762 46578097S DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
71 13801 38871679T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
72 13968 34738745M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
73 14058 49642231C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
74 14217 47958450T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
75 14296 48175367G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
76 14297 49887584D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
77 14415 33911094D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
78 14492 33922563R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
79 14743 46976693K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
80 14752 46325725E DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
81 14790 49807881R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
82 14817 47818715J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
83 14836 49807882W DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
84 14897 46726326D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
85 15236 33928721H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
86 15735 39441983L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
87 15845 41012660A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
88 15864 47808606R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
89 15915 47974802E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
90 15970 47976450Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
91 16056 48071542R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
92 16437 49643488N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
93 16773 44990764G DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
94 16919 39988523X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
95 17045 49886110F DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
96 17059 53128917K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
97 17178 39988522D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
98 17318 43557788C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
99 17319 33928537H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
100 17531 47705045D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
101 17710 20568267B DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
102 18898 49360461T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
103 18909 43517505X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
104 19075 53838692Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
105 19133 54038654Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
106 19447 79279694M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
107 19967 47805972N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
108 20012 47962080L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
109 20049 47962081C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
110 20503 47970261N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
111 20523 54045458N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
112 20619 79272994K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
113 20659 46138497Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
114 20942 48170373R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
115 21356 35045711J DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
116 21409 79273024M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
117 21524 X9619392X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
118 21697 36528499Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
119 22111 53123884W DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
120 22243 46678936E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
121 22257 38102708B DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
122 22519 20568973G DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
123 22818 48169984A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
124 22936 47715051X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
125 22957 47810754X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
126 23090 77277463Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
127 23095 48176995E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
128 23154 X9935016M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
129 23162 43458372X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
130 23370 44013460Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
131 23388 47920673N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
132 23479 49644146A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
133 23513 48173620M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
134 23808 36510164X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
135 23914 48249790E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
136 23971 52800058Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
137 23984 47812923V DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
138 24117 47641886P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
139 24446 X9417388S DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
140 24481 47817360S DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
141 24496 47242861X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
142 24882 47819709H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
143 25186 53122668M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
144 25344 47974214D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
145 25418 48169197K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
146 25456 47809133E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
147 25467 52275403Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
148 25491 48173037C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
149 25779 47921374T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
150 25901 48032428X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
151 26167 43626791T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
152 26307 QJ0895913 DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
153 26329 54677051W DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
154 26434 47813679Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
155 26480 X8935959E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
156 26822 53034118M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
157 26876 20554294E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
158 26915 37377404N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
159 27097 49993970C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
160 27123 43542680T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
161 27254 72551062T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
162 27310 77129930M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
163 27374 48176491R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
164 27585 39433922P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
165 27601 52159421K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
166 27662 47812396L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
167 27788 43510166P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
168 28326 52160806A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
169 28497 49360181L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
170 28533 21784490V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
171 28611 47708792F DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
172 28808 47962708A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
173 28829 38485273V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
174 28960 49807563M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
175 28963 71475243Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
176 29079 49361391X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
177 29405 47975808Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
178 29445 47815255A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
179 29470 47810891D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
180 29516 79282994Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
181 29729 48178902C DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
182 29766 47974278G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
183 30040 47806932Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
184 30056 38882182S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
185 30327 52149437L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
186 30328 52148855N DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
187 30500 79277880P DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
188 30749 47814243A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
189 30805 48174228S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
190 30810 46721836G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
191 30818 47813382Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
192 30964 52157535K DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
193 30969 53123280L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
194 31039 49886654E DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
195 31392 47976744D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
196 31397 52152413M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
197 31448 77116117S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
198 31534 Y0231291V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
199 31959 47707686M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
200 32024 47811955S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
201 32063 75146064G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
202 32221 47918756G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
203 32264 49637091D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
204 32269 74734823A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
205 32733 47168492T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
206 32767 43561588W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
207 32802 52147773B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
208 32862 39895022G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
209 32890 52163578S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
210 32958 77093613M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
211 32988 53127633W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
212 33068 47811724Z DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
213 33099 73577817N DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
214 33140 23815514A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
215 33144 23815513W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
216 33218 48178347V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
217 33574 37568476T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
218 33594 X8030653L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
219 33773 52395266R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
220 33901 48170843B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
221 33909 47703635W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
222 34475 46967401K DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
223 34546 47805225R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
224 34670 79271112W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
225 34705 37290157G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
226 34807 38104809L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
227 35044 47806490R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
228 35117 52145036B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
229 35476 77613502W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
230 35839 52159042X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
231 35968 52153604T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
232 35988 53121900L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
233 36177 47975798Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
234 36395 48168022L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
235 36560 53121266Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
236 37143 49805660B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
237 37778 47977291G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
238 38014 43425224M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
239 38039 47979220R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
240 38174 48170490A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
241 38205 45932774A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
242 38405 35036292R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
243 38490 47733329A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
244 38582 73214801M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
245 38763 47918839H DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
246 38805 48177105V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
247 38883 52157501X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3

why vaccines cannot infect you