TAXES PER ALS ALUMNES OFICIALS

NIVELLS INTERMEDI (3r) i AVANÇAT (4t i 5è) CURS 2021-22

 

CURSOS ORDINARIS 1a repetició 2a repetició

316  
(286,00 € + 30 €*)

401,80

(371,80 € +30€*)

544,80 

(514,80 €+30€* )

173

(143,00€ + 30€*)

215,90

(185,90 € +30€*)

287,40

(257,40 €+30€*)

*A partir del curs 2021-22, la quota de material passa a ser preu públic i, per tant, d'obligat compliment. 

 Bonificacions i exempcions 

Beques i ajuts*

Beques MEC

Per a la vostra informació, a continuació us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Ministerio on es fa pública la informació sobre la convocatòria de beques per a ensenyaments no universitaris per al curs 2019-20, cliqueu aquí

Ajuts Parla 3 - tercera llengua a la Universitat

Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2 d'anglès, francès, alemany o italià per a alumnes universitaris, per a més informació cliqueu aquí

Per fer la sol·licitud de l'ajut cliqueu aquí

*En en aquests casos , els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.

 

why vaccines cannot infect you