logo.png

 

Prepara’t per al Certificat B2 d’Anglès

 

Professor:  Laura Viader

 Destinataris del curs: alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B2 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes.

 Atenció: si sou alumnes actuals d’EOI d’anglès no us podeu matricular en aquest curs.

 Requisits:

El curs és per aquelles persones que se situen al nivell B2 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat.

Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B2. El resultat és orientatiu.

Edat recomanada: a partir de 16 anys

 

Durada:  30 hores (12 sessions de 2,5 hores) , del 26 de febrer al 04 de juny del 2018

 

Horari:  dilluns de 18:30-21:00

 Lloc: Aula 1.3  

 Objectius del curs:

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B2.

 Programa del curs:

A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua (gramàtica i vocabulari), Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.

 Preu: 158,80 € (material no inclòs)  

 Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B2

 Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

 Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí fins a omplir les places. Un cop rebuda, l’escola us enviarà el full de pagament.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’omplir el següent full d’autorització de menors. Cliqueu aquí

 Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

 Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se'l prepara.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.  

logosensefons educacio

Nou Curs ! 

Prepara’t per al Certificat B2 d’Anglès

2021-22

Professor:  Ian C. Simpson

 

Destinataris del curs: alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B2 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes

 

Atenció: si sou alumnes actuals d’EOI d’anglès no us podeu matricular en aquest curs.

  

Requisits:

El curs és per aquelles persones que ja se situen al nivell B2 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat.

Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B2. El resultat és orientatiu.

Edat recomanada: a partir de 16 anys

 

Durada30 hores (12 sessions de 2,5 hores), del  18 d’octubre del 2021 al 31 de gener del 2022)

Horari:  dilluns 18.30-21.00

Lloc: Aula 1.4 

 

Objectius del curs: 

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B2.

 

Programa del curs: 

A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua (gramàtica i vocabulari), Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.

 

Preu: 175 € (material no inclòs)  

 

Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B2 

 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

 

Pre-Inscripció i Matrícula:

Pre-inscripció oberta aquí a partir 24 de juliol i fins a omplir les places. Un cop rebuda, l’escola us enviarà el full de pagament per ordre de realització de la pre-inscripció a partir de l'ú de setembre.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 

Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’omplir el següent full d’autorització de menors.

 

Documentació imprescindible per a la matrícula 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

 

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalització de la matrícula.

 

Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se'l prepara.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Enllaç a la butlleta de pre-inscripció 

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.  

logo.png

 Prepara’t per al Certificat B2 d’Anglès- 2n semestre

 

Professor:  Laura Viader

Destinataris del curs: alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B2 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Atenció: si sou alumnes actuals d’EOI d’anglès no us podeu matricular en aquest curs.

 

Requisits:

El curs és per aquelles persones que ja se situen al nivell B2 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat.

Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B2. El resultat és orientatiu.

Edat recomanada: a partir de 16 anys

Durada:  30 hores (12 sessions de 2,5 hores) del 25 de febrer al 3 de juny del 2019

Horari:  dilluns 16.00-18.30

Lloc: Aula 1.4

Objectius del curs:

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B2.

Programa del curs:

A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua (gramàtica i vocabulari), Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.

Preu: 158,80 € (material no inclòs)  

Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B2

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer la inscripció aquí a partir 23 de gener i fins a omplir les places. Un cop rebuda, l’escola us enviarà el full de pagament.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’omplir el següent full d’autorització de menors.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se'l prepara. L'examen de Certificat de B2 d'Anglès es farà el dia 6 de juny del 2019 i us hi haureu d'inscriure pel vostre compte a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols

El termini per fer la inscripció és del 4 al 8 de març del 2019.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.  

why vaccines cannot infect you