logosensefons educacio

Nou curs !

Prepara’t per al Certificat B1 d’Anglès

2021-22

Professora:  Ian Simpson

Destinataris del curs: alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B1 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes. 

Atenció: si sou alumnes actuals d’EOI d’anglès no us podeu matricular en aquest curs.

  

Requisits:

El curs és per aquelles persones que ja se situen al nivell B1 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat. 

Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B1. El resultat és orientatiu.

Edat recomanada: a partir de 16 anys

Durada: 30 hores (12 sessions de 2,5 hores), del 13 d’octubre del 2021  al 26 de gener del 2022

Horari:  dimecres de 16:00 –18:30

Lloc: Aula 1.4  

Objectius del curs

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B1.

Programa del curs

A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua (gramàtica i vocabulari), Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.

Preu: 175 € (material no inclòs)  

Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B1 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí a partir del 23 de Juliol i fins a omplir les places. Un cop rebuda l’escola us enviarà el full de pagament respectant l'ordre de pre-inscripció a partir de l'ú de setembre.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’omplir el següent full d’autorització de menors.

Documentació imprescindible per a la matrícula 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se'l prepara.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA

Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.  

En el cas de confinament per covid-19 les classes continuaran normalment però en aquest cas per videoconferència. L’experiència del proppassat curs ens garanteix aquesta continuïtat amb garanties i molts bons resultats.

logo.png

Prepara’t per al Certificat B1 d’Anglès

 

Professora:  Laura Viader

 

Destinataris del curs: alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B1 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes.

 

Atenció: si sou alumnes actuals d’EOI d’anglès no us podeu matricular en aquest curs.

 

Requisits:

El curs és per aquelles persones que ja se situen al nivell B1 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat.

Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B1. El resultat és orientatiu.

Edat recomanada: a partir de 16 anys

 

Durada:  30 hores (12 sessions de 2,5 hores) , del 24 d’octubre del 2018  al 23 de gener del 2019

 

Horari:  dimecres de 16:00 –18:30

 

Lloc: Aula 1.4  

 

Objectius del curs:

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B1.

 

Programa del curs:

A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua (gramàtica i vocabulari), Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.

 

Preu: 158,80 € (material no inclòs)  

 

Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B1

 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

 

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer la inscripció aquí a partir 17 de setembre i fins a omplir les places. Un cop rebuda, l’escola us enviarà el full de pagament.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 

Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’omplir el següent full d’autorització de menors.

 

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

 

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 

Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se'l prepara.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.  

logo.png

Tastet d’Alemany

 

Destinataris del curs:.

Adreçat a totes les persones que volen adquirir nocions bàsiques de l’idioma alemany, amb pinzellades de cultura alemanya.

Requisits: Es pot accedir sense coneixements previs. Curs adreçat a majors de 14 anys.

Durada:  30 hores (15 sessions de 2 hores), de l’11 d’octubre al 14 de febrer

Horari: hi haurà dos opcions d’horari

  • grup a: dimecres de 16:30 a 18:30 hores
  • grup b: dimecres de 19:00 a 21:00 hores

Lloc: Aula b.4 (grup a) /Meteo (grup b)

Professor:  Jutta Immenkoetter

Objectius del curs:

Aquest curs vol donar una introducció a la llengua alemanya d’una manera motivadora i amb un enfocament comunicatiu

Programa del curs:

Es treballaran situacions comunicatives bàsiques com saludar-se, acomiadar-se, demanar a un restaurant, a una botiga, etc.

Es posarà èmfasi en treballar aquestes situacions comunicatives de manera escrita i oral.

Es treballaran també alguns conceptes i objectes considerats típics de la cultura alemanya acompanyat de nocions bàsiques de llengua relacionades amb el tema.

Preu: 158,80 € (material no inclòs)  

Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí fins a omplir les places.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Alumes menors d’edat

Els pares o tutors hauran d’omplir un  full d’autorització de menors. Cliqueu aquí.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, el DNI, i el full d’autorització de menors, si s’escau.

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.


NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.       

logo.png

Alemany – Wir machen weiter!! (B2+)

 

Wir machen weiter! és un curs de perfeccionament de llengua alemanya (nivell B2+) adreçat a persones que vulguin mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.

S’ofereix als alumnes com a continuació del 5è d'EOI i dels monogràfics B2+1 i B2+2 i a totes les persones amb un nivell d’alemany B2 interessades.

Objectius del curs: Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d'adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.), així com de riquesa i de correcció lingüística. Així mateix, consolidar i millorar la comprensió i producció de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. Tematitzar qüestions socioculturals rellevants, a més d'aspectes interessants de l'actualitat i la cultura dels països de parla alemanya.


Programa del curs:  

El curs es basarà en un dossier proposat per la professora i petits projectes realitzats per part d’alumnat. Es plantejaran als alumnes tasques en què el pes recaigui principalment en la seva producció oral (petites presentacions a l'aula, debats i comunicació cooperativa, narració de fets viscuts, etc.) i escrita (textos argumentatius, narratius, epistolars, descripcions, resums, etc.). A partir d'aquestes produccions, s'incidirà en aspectes d'adequació de riquesa lingüística (verbs amb prefix, nominalització, derivació i composició, etc.) i de correcció (connectors, ordre dels elements a la frase, declinació, marcadors locals i temporals, veu passiva, etc.).  

Aquest plantejament permetrà, d'una banda, activar els coneixements de l’alumne i donar-los l'oportunitat de guanyar confiança usant la llengua i, per l’ altra, detectar dubtes lingüístics que com a grup i/o individualment vagin sorgint, per tal de poder-hi incidir de manera personalitzada en cada cas.

 

Requisits

Per poder accedir al curs “Wir machen weiter”, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència (els alumnes nous de l’escola han d’adjuntar el document acreditatiu i el DNI escanejats per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, hauran de fer una prova de nivell.

 

Horaris i dates

Dijous de 18:30 a 21:00 hores, del 5 d’octubre al 31 de maig

 

Lloc: Aula 1.5

 

Durada: 75 hores (30 sessions de 2,5 hores)                

 

Professora: Constance Siepel

 

Preu:

320,80- € (Material no inclòs). Es treballarà amb un dossier elaborat per la professora per aquest curs.

 

Avaluació i certificació:

·  Hi haurà una avaluació contínua.  S’avaluarà una tasca d’expressió escrita i oral per trimestre.

· En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament . Es requereix una assistència del 80% de les 75 hores lectives per obtenir-lo.

· Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí a partir 15 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 

 Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

 

 Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 

 Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.     

why vaccines cannot infect you