JULIOL 2020

CURS CANCEL·LAT PER PANDÈMIA 

  • Cursos generals d'anglès matins, 60h, de A1 a C1+
  • Cursos generals d'alemany i francès general matins, 60h, de A1 a B1

DESCRIPCIÓ

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOI (A1.1, A1.2, B1.1..., C1.1 i C1+) equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els sis nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

DURADA
Del 2/07/20 al 24/07/2020, ambdós inclosos

Preus:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)

ATENCIÓ:

L'escola no us podrà oferir més informació abans del 23 de març de 2020. A partir d'aquesta data tindreu tota la informació al web de l'escola i la possibilitat de matricular-vos. Per a aquests cursos no hi ha sorteig de places.

Equivalències dels nivells

Nivell de l'EOI-estiu

Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

A1.2

A1 (usuari bàsic)

B1.1

Se situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic)

B1.2

Se situa a la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)

B2.1

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

B2.2

Se situa a la franja del B2 (usuari independent) - C1+

C1 - C2 Nivells avançats

Dins de cadascun dels cinc cursos, pot haver-hi dos subnivells (A: nivell pròpiament dit o B: avançat) per tal d'adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

EDAT MÍNIMA

16 anys (o nascuts l'any 2004) per a alumnat que cursa la llengua escollida com a primera llengua estrangera a l'escola per als cursos de matí.

14 anys (o nascuts l'any 2006) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s'ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre.
  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

why vaccines cannot infect you