Preguntes freqüents sobre l'EOI Vallès Oriental

 

 

Quins cursos s'imparteixen?

El pla d'estudis s'estructura en 6 cursos:

- Nivell bàsic A2:                 1r i 2n curs (A1 i A2)

- Nivell intermedi B1:           3r curs (B1)

- Nivell intermedi B2:           4t i 5è curs (B2)

- Nivell C1                            6è (C1) 

Aquests cursos es corresponen als següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

-       1er curs:           A1                    - 3er curs:         B1

-       2on curs:          A2                    - 4rt curs:          B2.1         - 5è curs:          B2.2           6è:     C1

 

Quina durada tenen els cursos?

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Es comença a mitjans de setembre i s'acaba a mitjans de maig.

 

Quins horaris tenen els cursos?

Els cursos són de 4h i 40 minuts hores a la setmana repartides en dos dies: o bé dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous. Tots els cursos són de tarda i es distribueixen en dues franges: la primera franja de la tarda de les 16 a les 18:20h i la segona franja de les 18:30 a les 20:50h.

 

Què s'aprèn en un curs d'idiomes?

Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, es treballen les cinc competències lingüístiques: la comprensió escrita, la comprensió oral, l'expressió escrita, l'expressió oral i l'ús de la llengua (gramàtica i vocabulari).

Al mateix temps, es treballa per a que l'alumne desenvolupi una actitud positiva i d'autonomia cap al procés d'aprenentatge de la llengua.

Cada curs disposa d'una plataforma virtual d'aprenentatge, anomenada Google classroom, on es poden fer exercicis complementaris, participar en fòrums, crear una wiki, etc...

 

Quines instal·lacions hi ha a la EOI Vallès Oriental?

L'EOI Vallès Oriental disposa d'una biblioteca i una sala d'estudis (planta baixa) per tal que l'alumnat pugui estudiar, fer els deures, consultar material, llegir i agafar material de préstec.

També hi ha servei de bar, que sovint funciona com a punt de trobada social entre alumnes, professors i altra gent de la casa.

A més a més, tenim a disposició tres sales d'informàtica (primera planta) on els alumnes poden treballar individualment, en parelles o en grups, les diferents competències lingüístiques i fer recerca a la xarxa, però sobretot és una eina molt útil per a la comprensió oral.

A secretaria (segona planta) podeu fer les vostres consultes administratives i a consergeria (segona planta) us informen de qüestions generals organitzatives.

A la sala d'actes (planta baixa) s'hi poden fer diverses activitats: des d'una festa de Nadal, fins a la projecció d'una pel·lícula, una xerrada amb un/a conferenciant, obres de teatre, mini-concerts, balls, cloenda de fi de curs, etc...

El departament d'anglès es troba a la primera planta i el departament d'alemany a la segona.

 

S'organitzen activitats culturals a l'EOI?

Sí, a les EOI s'organitzen activitats culturals durant el curs amb la finalitat d'enriquir el bagatge cultural de l'alumnat, sovint a través de les experiències d'un parlant de la llengua objecte. La majoria d'activitats culturals s'organitzen des del departament d'alemany o d'anglès i s'integren dins de l'aula. 

A més a més, l'escola disposa d'uns vals de cinema que els alumnes poden recollir a secretaria, per tal que gaudeixin de sessions de cinema en versió original a l'Associació Cultural de Granollers.

A partir del 2012, comptem amb l'Associació d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'EOI Vallès Oriental. Aquesta associació també organitza activitats culturals i grups de conversa.

 

Com s'avalua a l'alumne?

Cal diferenciar entre dos tipus de cursos: per una banda, els cursos de 1er, 2on i 4rt i, per altra banda, els cursos de 3r, 5è i de C1.

En els cursos de primer (A1), segon (A2) i quart (B.2.1) es fa avaluació contínua. Això vol dir que l'alumne, al llarg del curs, realitza una sèrie de tasques i de tests de llengua en les cinc competències: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i ús de la  llengua (gramàtica i vocabulari). Hi ha un intercanvi d'informació mitjançant tutories entre l'estudiant i el professor, que permet a l'alumne entendre i fer-se seu el procés d'aprenentatge de la llengua. A més a més, cal que l'alumne assisteixi a un mínim del 65% de les hores de classe. L'alumne que no aprova per avaluació contínua no pot presentar-se a l'examen final.Aquells alumnes que no hagin assistit a com a mínim el 65% de les classes hauran de presentar-se a l'examen final que tindrà lloc un cop acabades les classes. Aquest examen final tindrà un valor del 100% de la nota.

Els alumnes de tercer (B1), cinquè (B2.2) i sisè (C1) també fan una sèrie de tasques i test de llengua durant tot el curs, així com també poden fer tutories. A diferència dels altres cursos, però, al juny fan un examen per a obtenir el Certificat de Nivell Intermedi  B1 (a finals del curs de tercer) , el Certificat de Nivell Intermedi B2 (a finals del curs de cinquè)  i el Certificat de Nivell de C1 (a finals del curs de 6è o C1).

 

Podeu consultar mostres de les proves a la web aquí

Per a d'altres preguntes, podeu consultar la nostra pàgina web:

www.eoivallesoriental.com